Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk


EED VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

Ik zweer / beloof dat ik mijn beroep als verpleegkundige/verzorgende* op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen. Dat betekent
  • dat ik zorgvragers goed zal verzorgen, hun lijden zal verlichten en hen zal helpen de best mogelijke kwaliteit van leven te realiseren
  • dat ik de belangen van de zorgvragers centraal stel en bij de zorgverlening zoveel mogelijk rekening houd met hun opvattingen
  • dat ik de zorgvragers geen schade zal toebrengen
  • dat ik geheim houd wat mij in vertrouwen is verteld of wat mij ter kennis is gekomen en waarvan ik kan begrijpen dat het vertrouwelijk van aard is
  • dat ik mijn eigen kennis en vaardigheden en die van collega's zal bevorderen
  • dat ik de grenzen van mijn deskundigheid en verantwoordelijkheid erken
  • dat ik mij inzet voor een goede samenwerking met andere zorgverleners
  • dat ik mij, binnen het kader van mijn beroepsuitoefening, inzet voor de bevordering van de volksgezondheid en het welzijn van de samenleving
  • dat ik het beroep van verpleegkundige/verzorgende* hoog houd
  • dat ik de beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden als leidraad voor mijn handelen zal gebruiken
Dat beloof ik of Zo waarlijk helpe mij God** almachtig

* Afhankelijk van wat van toepassing is
** De term 'God' mag je desgewenst vervangen door de naam die bij jouw religie hoort

© Beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN 2009THE NIGHTINGALE PLEDGE

I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly, to pass my life in purity and to practice my profession faithfully.
I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug.
I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling.
With loyalty will I endeavor to aid the physician, in his work, and devote myself to the welfare of those committed to my care.

The Nightingale Pledge was composed by Lystra Gretter, an instructor of nursing at the old Harper Hospital in Detroit, Michigan, and was first used by its graduating class in the spring of 1893. It is an adaptation of the Hippocratic Oath taken by physicians.